Valg av oppdretter

Mine tanker generelt om valg av oppdretter

Et godt gemytt og trygt vesen er et absolutt krav på alle avlsdyr, samt god allmenn helse og selvsagt helsekrav til avlsdyr iht. Norsk Collie Klubb og Norsk Kennel Klubb. Disse punktene er dog i mine øyne et minimum for alle seriøse oppdrettere, så målsetningene utover dette vil ofte gi et godt svar på målsetningen til hver enkelt oppdretter. 


En viktig nummer to for meg etter valg av riktig rase, er alltid valg av riktig oppdretter - dette er en person som du har (skal ha!) mulighet til å spørre "livet ut", og rådføre deg sammen med.


Da er det viktig med kompetanse, personlig kjemi, og engasjement rundt eget oppdrett og valpekjøper.


Oppdrettere er selvsagt vanlige mennesker, og alle har ulike visjoner/målsetninger med sitt oppdrett, og ikke minst syn på hundehold/oppdragelse/forventninger til sine hunder.


Kompabilitet mellom dine, og oppdretters holdninger og mål, er et godt utganspunkt for videre kommunikasjon!